Aksjonærer i Arendal By AS


Arendal By AS ble stiftet 12. mai 2010 og eies av forretningsdrivende, hotell & restaurantdrivere, gårdeiere, øvrig sentrumsnæringer og kommunen i fellesskap. Forutsetning for å gå inn som aksjonær i selskapet er at man ligger innen selskapets vedtektsfestede grense for sentrum og tegner egen aksjonæravtale.

HANDELSNÆRINGEN

SERVERING/OVERNATTING

ANDRE NÆRINGER

GÅRDEIERE